HITACHI KH150-3

KH150-3

JPY9,800,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HITACHI
Danh mục Cần cẩu
Số Mẫu KH150-3

Xem hiển thị máy KH150-3

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)