HITACHI HX120B-2H

HX120B-2H

3,250,000JPY

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HITACHI
Danh mục Các loại xe khác
Số Mẫu HX120B-2H

Xem hiển thị máy HX120B-2H

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)