KOMATSU D65PX-16

D65PX-16

JPY9,800,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy ủi
Số Mẫu D65PX-16

Xem hiển thị máy D65PX-16

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)