KOMATSU D61PX-23

D61PX-23

JPY19,950,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy ủi
Số Mẫu D61PX-23

Xem hiển thị máy D61PX-23

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)