CAT D5H

D5H

JPY-

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất CAT
Danh mục Máy ủi
Số Mẫu D5H

Xem hiển thị máy D5H

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)

  • có thể thương lượng

   Máy ủi

   Hỏi về giá

   • Năm
    1987
   • Giờ
    4615 giờ
   • Địa điểm
    Tỉnh AICHI , Nhật bản