HINO BDG-XZU354T

BDG-XZU354T

JPY1,298,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất HINO
Danh mục Xe tải tự đổ
Số Mẫu BDG-XZU354T

Xem hiển thị máy BDG-XZU354T

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)