ISUZU BDG-XZU354H

BDG-XZU354H

JPY2,950,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất ISUZU
Danh mục Xe tải
Số Mẫu BDG-XZU354H

Xem hiển thị máy BDG-XZU354H

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)