KOMATSU D53P-18E

D53P-18E

JPY5,200,000 - 5,400,000

2

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất KOMATSU
Danh mục Máy ủi
Số Mẫu D53P-18E

Xem hiển thị máy D53P-18E

đã khớp 2 mục

(hiển thị tổng cộng 2 mục)