IHI 30V4

30V4

JPY2,600,000

1

Thông tin sản phẩm

Nhà sản xuất IHI
Danh mục Máy xúc mini
Số Mẫu 30V4

Xem hiển thị máy 30V4

đã khớp 1 mục

(hiển thị tổng cộng 1 mục)