236,000 USD

2004 13840
Úc

6,000,000 JPY

1998 5230
Úc

Đã bán hết

1985 1888
Nhật bản